Synsfeltsundersøgelse

Med vores synsfeltscreener kan vi kortlægge synsfeltets ydergrænser og måle synstærsklens variation indenfor disse

Otc Scanning herning midtjylland

Om synsfeltsundersøgelse

Synsfeltet er den del af omgivelserne, hvorfra man kan registrere et synsindtryk, når øjet fikserer på et fast punkt. Ved en synsfeltsundersøgelse undersøges dels synsfeltets ydergrænser og dels hvordan synstærsklen varierer forskellige steder indenfor disse. Dette gøres ved at præsentere et objekt (lys) i synsfeltet på varierende steder og med varierende lysintensitet.

En synsfeltsundersøgelse kan være relevant, hvis der er tegn på grøn stær (glaucom) eller andre sygdomme, som påvirker synsnerven eller synsbanerne.

Hvordan foregår en synsfeltsundersøgelse?

Vi anvender hos Optiker Frank computerstyret perimetri til at danne et billede af synsfeltet. Ved synsfeltsundersøgelsen undersøges højre og venstre øje hver for sig.

Undersøgelsen foregår ved, at du sidder på en stol foran en speciel computer. Du vil blive bedt om at lægge hovedet mod en pandestøtte, som er udformet således, at den samtidig tildækker det øje, der ikke undersøges. Du skal fiksere blikket på en central placeret prik på skærmen under hele undersøgelsen, mens du skal have hånden placeret på en knap. Rundt omkring på skærmen tændes en anden lille lysprik med forskellige intervaller og i varierende styrke. Så snart du registrerer denne lysprik skal du trykke på knappen - computeren vil derved registrere, at du har opfattet lysglimtet. Placeringen og intensiteten af lysglimtet varieres af computeren, således at synstærsklen bestemmes i alle dele af synsfeltet.

Undersøgelsen tager mellem 2 og 5 minutter pr. øje, afhængig af hvilken type synsfeltundersøgelse, vi foretager. Efter det første øje er undersøgt foretages undersøgelsen af det andet øje.

Straks efter undersøgelsen vil resultatet komme frem på skærmen, i form af en synsfeltkurve. Vi vil gennemgå resultatet og betydningen heraf sammen med dig.

Priser

Prisen for en synsfeltundersøgelse uden anden undersøgelse er 400 kroner. En synsfeltsundersøgelse vil være inkluderet i en synsprøve, hvis vi vurderer behov herfor.

Er du abonnent på vores MultiLeje-ordning er både synsprøver, OCT-scanninger og synsfeltsundersøgelser inkluderet, og du skal således ikke betale noget for undersøgelserne

 

Svagsynsoptik herning
Multileje

Lej alle de briller, du måtte ønske.

LÆS MERE